Bahn 11

PAR 4
HCP 10
Gelb 356 m
Blau 310 m
Rot 245 m
Orange 211 m