Bahn 12

PAR 5
HCP 12
Gelb 427 m
Blau 385 m
Rot 236 m
Orange 199 m