Bahn 14

PAR 4
HCP 18
Gelb 200 m
Blau 142 m
Rot 142 m
Orange 142 m