Bahn 7

PAR 4
HCP 5
Gelb 327 m
Blau 280 m
Rot 240 m
Orange 216 m