Bahn 1

PAR 4
HCP 9
Gelb 334 m
Rot 321 m
Orange 221 m