Bahn 10

PAR 4
HCP 14
Gelb 232 m
Rot 210 m
Orange 210 m