Bahn 11

PAR 4
HCP 10
Gelb 356 m
Rot 310 m
Orange 245 m