Bahn 12

PAR 5
HCP 12
Gelb 427 m
Rot 385 m
Orange 236 m