Bahn 14

PAR 3
HCP 18
Gelb 200 m
Rot 142 m
Orange 142 m