Bahn 17

PAR 4
HCP 6
Gelb 419 m
Rot 367 m
Orange 283 m