Bahn 18

PAR 5
HCP 4
Gelb 522 m
Rot 445 m
Orange 373 m