Bahn 3

PAR 5
HCP 3
Gelb 517 m
Rot 459 m
Orange 377 m