Bahn 5

PAR 3
HCP 15
Gelb 173 m
Rot 146 m
Orange 112 m