Bahn 7

PAR 4
HCP 5
Gelb 327 m
Rot 280 m
Orange 240 m