Bahn 8

PAR 4
HCP 1
Gelb 310 m
Rot 296 m
Orange 209 m