Bahn 16

PAR 3
HCP 16
Gelb 185 m
Rot 145 m
Orange 113 m