Bahn 4

PAR 4
HCP 13
Gelb 304 m
Rot 262 m
Orange 208 m