Bahn 16

PAR 4
HCP 16
Gelb 185 m
Blau 145 m
Rot 145 m
Orange 113 m