Bahn 9

PAR 5
HCP 11
Gelb 401 m
Blau 365 m
Rot 220 m
Orange 220 m