Bahn 9

PAR 5
HCP 11
Gelb 401 m
Rot 365 m
Orange 220 m