Bahn 1

PAR 4
HCP 9
Gelb 334 m
Blau 321 m
Rot 234 m
Orange 221 m