Bahn 2

PAR 3
HCP 17
Gelb 103 m
Rot 86 m
Orange 86 m