Bahn 6

PAR 5
HCP 7
Gelb 432 m
Blau 398 m
Rot 398 m
Orange 398 m